Pravidla


Jako hráč jsi povinen mít o pravidlech přehled a řídit se jimi. Tím, že se přihlásíš do hry, potvrzuješ, že pravidla znáš a počítáš s možností trestu v případě porušení.


Chat

 1. V chatu nebuď agresivní, neurážej přímo ani nepřímo a nepoužívej vulgární mluvu. Tresty budou odvozeny od konkrétního prohřešku viz níže. 
  1. § Spam a nadávky v menší míře. -> warn
  2. § Spam, vulgární nadávky, agrese a provokace. -> mute 20m
  3. § Sexuální, úchylné nebo hanlivé projevy. -> ban 3d
  4. § Lež admin týmu se trestá. -> ban 7d
  5. § Projevy rasismu, neonacismu nebo jiných směrů, které porušují lidská práva. -> ban 7d
 2. Nedělej cílenou reklamu na jiné Minecraft servery. -> ban 30d (pouhé zmínění serveru se nebere jako cílená reklama, ale může být trestáno mute na 20 minut)
 3. Donator suffix musí byt slušný, vhodný a plně neurážlivý. -> odebrání Donator suffixu

Stavění a obchodování

 1. Je zakázáno ničit cizí hráčské stavby a okrádat ostatní hráče. -> ban 7d a vrácení ukradených věcí pravému majiteli (v případě ničení nechráněných staveb je doba trestu zkrácena na 3 dny)
 2. Na serveru je zakázáno znehodnocovat krajinu světa nebo stavět sloupy 1×1. Pro těžbu písku a podobných povrchových surovin slouží těžební svět. -> ban 1d
 3. Neobstavuj rezidence. -> ban 3d
 4. Maximální počet tiles entit je 200 na chunk a maximální počet spawneru je 5 na chunk. -> Při překročení limitu máme právo na snížení počtu a zničení věcí. (Tiles entity jsou bedny, cedulky, shulker boxy, item framy, spawnery, hoppery, květináče...)

Modifikace

Povolené mody a funkce: Optifine, LabyMod, Badlion, vylepšené zobrazování zdraví hráčů, hunger baru, armoru apod.
Zakázané mody a funkce: Wurst, Huzuni, minimapa, softwarové navyšování CPS a speedu, xray, tracer, flyhack, chození po vodě apod.
 
 1. Nepoužívej hacky, cheaty nebo módy, které upravují váš pohyb (autosprint, kill aura, chození po vodě atd.) nebo informují o pozici někoho/něčeho. (x-ray, tracers, minimapa atd.) -> ban na 7d
 2. Modifikace a funkce herní sestavy jako víceklik a makra nejsou povoleny. -> ban na 7d
 3. Používání různých druhů klikání, které převyšují 16 CPS (kliků za vteřinu), není povoleno. -> ban na 7d
 4. Na Creative serveru nejsou modifikace, hacky, cheaty a mody trestné.

Jiné druhy zneužívání

 1. Teaming na minihrách je zakázaný. -> ban 30m (neplatí na KitPvP)
 2. Zabíjení svých spoluhráčů v týmu je na minihrách zakázáno. -> ban 30m
 3. Multiacc za účelem obohacení je zakázaný. -> trvalý ban nových účtu a IP ban hlavního účtu 7d
 4. Obcházení banu se trestá. -> ban/ipban se stejným datem expirace jako aktuální trest hráče
 5. Krádež cizího učtu se trestá. -> perma IP ban
 6. Vydávání se za Admin tým se trestá . -> ban 7d
 7. Nezneužívej žádného práva, bugu, chyby ve hře nebo givnutých věcí. Zatajování těchto věcí se bere také jako zneužívání! –> ban 5d
 8. Zákaz zabíjení hráčů po teleportaci a lákání do léček na všech serverech kromě miniher. -> ban 3d

Obecné upozornění

 1. Při porušení více pravidel najednou se délka trestu nesčítá. Je udělován pouze trest s nejdelší délkou trestu.
 2. Pokud je hráč neaktivní 3 měsíce a více, tak máme právo smazat věci, ostrovy, pozemky, residence, tokeny, dolary, statistiky, permise a nebo celý účet.
 3. Při opakovaném porušení jednotlivých pravidel se délka trestu násobí číslem, které je udáváno počtem dosažených trestů stejného typu (tresty starší 3 měsíce a více jsou promlčeny).
 4. V případě jednání hráče proti serveru, které není určeno v těchto pravidlech, rozhoduje o trestu vedení serveru.
 5. Vedení si vyhrazuje změnit pravidla bez upozornění.
 6. Připojením se do hry souhlasíš se všemi pravidly serveru.