Pravidla a podmínky

S registrací na naše Forum vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami a pravidly.

1) S registrací souhlasíte s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů - dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679

2) Administrátoři webu si vyhrazují právo na změnu následujících podmínek a všech pravidel webu bez předchozího varování nebo upozornění. Není povinností Administrátora oznamovat změny pravidel nebo podmínek.

Pravidla pro uživatele:
1) Je povinností uživatele kontrolovat změny v pravidlech.
2) Je povinností uživatele dodržovat platné zákony a vyhlášky České Republiky a nařízení přijatá od orgánů k tomu uzpůsobených.
3) Je zakázáno ofenzivní jednání a vulgární mluva. 
4) Urážky, posměšky proti serveru hráčům nebo Admin týmu jsou nepřípustné. 5) Sexuální nebo jinak hanlivé projevy jsou zakázány.
6) Projevy rasismu, neonacismu nebo jiných ideologií, které porušují lidská práva jsou zakázány.
7) Spam a psaní nesmyslných komentářů je zakázáno. Administrátoři si vyhrazují právo na určení míry nesmyslnosti komentáře uživatele.
 


By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.