Pravidla

Jako hráč jsi povinen mít o pravidlech přehled a řídit se jimi. Tím, že se přihlásíš do hry, potvrzuješ, že pravidla znáš a počítáš s možností trestu v případě porušení.


 1. V chatu nebuď agresivní, neurážej přímo ani nepřímo a nepoužívej vulgární mluvu. Tresty budou odvozeny od konkrétního prohřešku viz níže. 
  § Spam nebo běžná vulgarita (1-2 slovíčka) -> mute 20m 
  § Vulgarita ve větší míře, agrese v chatu -> ban 8h 
  § Urážky, posměšky proti serveru nebo Admin týmu -> ban 5d 
  § Sexuální, úchylné nebo hanlivé projevy -> ban 3d 
  § Projevy rasismu, neonacismu nebo jiných směrů, které porušují lidská práva -> ban 7d
 2. Nezneužívej žádného práva, bugu, chyby ve hře nebo givnutých věcí. Musíš to nahlásit, pokud něco takového objevíš! –> ban 5d
 3. Teaming na minihrách, kromě těch, které jsou k tomu určeny, je zakázaný. -> ban 30m
 4. Je zakázáno krást nebo ničit jakékoliv hmotné i nehmotné věci, které patří někomu jinému. -> ban 7d
 5. Na serveru je zakázáno znehodnocovat krajinu světa nebo stavět sloupy 1×1. Pro těžbu písku a podobných povrchových surovin slouží těžební svět. -> ban 1d
 6. Neobstavuj rezidence. -> ban 3d
 7. Maximální počet tiles entit je 200 na chunk a maximální počet spawneru je 5 na chunk. Při překročení limitu máme právo na snížení počtu a zničení věcí. (Tiles entity jsou bedny, cedulky, shulker boxy, item framy, spawnery, hoppery, květináče...)
 8. Multiacc za účelem obohacení je zakázaný. -> trvalý ban nových účtu a IP ban hlavního účtu 7d
 9. Nepoužívej Hacky, Cheaty, mody ani resource packy na hledání ore, které výrazně ovlivňují hratelnost v hráčův prospěch nad ostatníma. -> ban 7d
 10. Modifikace a funkce herní sestavy jako víceklik a makra nejsou povolena. -> ban na 7d
 11. Pravidlo ohledně používání hacku, cheatu a jiných modů neplatí na Creative serveru.
 12. Nepiš IP adresy nebo jinak nedělej cílenou reklamu. -> trvalý IP ban
 13. Zákaz zabíjení hráčů po přijetí teleportace a lákání do léček. -> ban 3d (Toto pravidlo neplatí na Zombie serveru) - * V případě smluveného obchodu s klíči za hlasování je tpakill trestán i zde.
 14. Obcházení banu se trestá. -> ban/ipban po stejnou dobu, jako původní trest.
 15. Krádež cizího učtu se trestá. -> perma IP ban
 16. Vydávání se za Admin tým a lež Admin týmu se trestá . -> ban 7d
 17. Pokud je hráč neaktivní 3 měsíce a více, tak máme právo smazat věci, ostrovy, pozemky a residence.
 18. Při opakovaném porušení jednotlivých pravidel se délka banu násobí číslem, které je udáváno počtem dosažených trestů stejného typu.
 19. V případě jednání hráče proti serveru, které není určeno v těchto pravidlech, rozhoduje o trestu vedení serveru.
 20. Připojením se do hry souhlasíš se všemy pravidly serveru.